LĨNH VỰC KINH DOANH

DỊCH VỤ

Video sản phẩm và kỹ thuật

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ

KINH DOANH VÀ KỸ THUẬT

Ms Hồng Phước
Kinh Doanh

0918474646

Ms Thái Dung
Kinh Doanh

0909286488

Ms Ái Lâm
Kinh Doanh

0932100458

Mr Quốc Hồng
Kỹ Thuật

0938071686

Mr Quốc Lĩnh
Kỹ Thuật

0908676126

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

TÌM HIỂU THÊM TẠI ĐÂY

TIN TỨC

NỚI GIỚI THIỆU THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ CÁC CÔNG TRÌNH

THI CÔNG HỆ THỐNG

MẠNG VĂN PHÒNG, CAMERA GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO