0.00

HDPARAGON HDS-7324TVI-HDMI/K

  • Đầu ghi hình 3MP H.265+ 24 kênh.
  • Hỗ trợ 4 cổng SATA và 1 eSATA.
  • Hỗ trợ cổng CBVS.