Monthly Archives: Tháng Một 2019

Camera Giám Sát [ Ưu điểm và Khuyết điễm ] v.4

Người Hàng Xóm Thân Thiện  Camera CCTV ! Thân thiện ở chổ giúp người bạn gần nhà. Nhiều gia đình chưa lắp đặt camera, thì việc nhà bạn có hệ thống CCTV cũng giúp đở nhiều cho Hàng Xóm. Với khoản cách xa không thể có tầm nhìn tốt cho việc quan sát. Tuy nhiên […]